כיפה שחורהכיפה שחורה


"נפצים וחזיזים - אסורים"

רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק הסביר כי השימוש בנפצים אסור משום שזהו מנהג של גויים, כלשונו.

בן שאול , כ"ח בשבט תשע"ח

נפצים
נפצים
צילום: אייסטוק

לקראת חג הפורים פרסם הבוקר (ג') רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק, הרב יצחק זילברשטיין, הבהרה לפיה קיים איסור להשתמש בנפצים.

לדבריו, השימוש בנפצים אסור משום שהוא לקוח מ'מנהגי הגויים', כלשונו, ויש בכך איסור משום 'לא תעשה כמעשיהם׳.

"הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל שהיה מגדולי האומה היהודית לפני כמאתיים שנה, כתב בספרו 'מועד לכל חי' שהשימוש באבק שריפה (נפצים למיניהם) נובע מאומות העולם, ואין נכון לאומה ישראל בשום מקום ובשום זמן לעשות כך, והעושהו עובר על 'לא תעשה כמעשיהם'", נאמר במכתב שפרסם הבוקר בבתי כנסת בבני ברק.

בדבריו הבהיר כי אין ראוי לעשות שימוש בחזיזים היוצרים בהלה בקרב התושבים. "ואפילו לא יהיה בתוכו דבר הממית, עם כל זה בקול הברה לבד, כשהוא שולחו בפתח פתאום מביא רעדה וחלחלה על האדם והמתפחד. ובודאי אין נכון לאומה ישראלית לנהוג כן בשום מקום ובשום זמן ואפילו בפורים, לא מיניה ולא מקצתיה".

במכתבו פנה להורים לבל יאפשרו לילדיהם לעשות שימוש בנפצים. "הורים יקרים חוסו על נפש ילדיכם ואל תתנו להם כל סוג של אבק שריפה למיניהם, מעשה ידיהם של אומות העולם, כדי שלא יהיה להם אות קין על מצחם, אלא תתנו להם את הכלים של עם ישראל, שהוא משלוח מנות, מתנות לאביונים, וסעודת פורים, כדי שישמחו שמחה של מצווה".